Roztocza i mikroorganizmy w rurach

Czy istnieje niebezpieczeństwo, że w rurach w ścianach będą gromadzić się roztocza i inne mikroorganizmy ?

Nie, nie ma takiego niebezpieczeństwa, gdyż prędkość przepływu powietrza w rurach w prawidłowo zaprojektowanej instalacji przekracza 100 km/h, co oznacza, że siła porywania jest tak duża, iż żadne zanieczyszczenia ani mikroorganizmy nie będą w stanie przykleić się do ścian przewodów instalacyjnych. Ponadto, gniazda ssawne są szczelne i stanowią barierę między pomieszczeniami mieszkalnymi, a instalacją odkurzacza centralnego.

Znane są przypadki skażeń instalacji wentylacji lub klimatyzacji, czy istnieje tutaj analogia z instalacją centralnego odkurzania ?

Nie, są to zupełnie inne instalacje i źródła zanieczyszczeń. Pamiętajmy, że instalacja wentylacyjna lub klimatyzacyjna dostarcza do pomieszczeń powietrze, którym potem oddychamy, natomiast instalacja odkurzacza wydmuchuje powietrze na zewnątrz. Źródłem najgroźniejszych zagrożeń płynących z użytkowania instalacji klimatyzacyjnych są bakterie potocznie zwane Legionella pneumophila, których naturalnym środowiskiem są zbiorniki wodne, a do instalacji wentylacyjnej dostają się np. z instalacji nawilżającej powietrze. Widzimy więc, że wszelkie podejrzenia dot. zagrożeń podobnych do tych czyhających na użytkowników inst. wentylacyjnych są bezpodstawne. Odkurzacz centralny wydmuchuje z domu powietrze na zewnątrz, a nie do środka, nie nawilża powietrza. Natomiast korzyści płynące z bezpowrotnego pozbycia się z domu roztoczy i innych alergenów są nie do podważenia.

Masz
Pytania?

  • Infolinia 22 615-80-90
  • Aby uzyskać odpowiedzi na pytania,
    prosimy o telefon lub e-mail.
  • Napisz do nas