Modele jednostek U Matic

U-Matic

Przy doborze urządzenia należy wziąć pod uwagę następujące dane:

  • Liczba jednoczesnych użytkowników.
  • Powierzchnia sprzątania.
  • Specyfikacja zasysanych zanieczyszczeń.


Separatory Industrial Clean

Model Symbol Liczba jedn.
użytkowników
Ø 32
Liczba jedn.
użytkowników
Ø 40
Pojemność
zbiornika
Powierzchnia
filtra
Industrial Clean Small 3400.0 4 3 62 24000
Industrial Clean Big 3400.1 8 4 106 43400

Dobór separatora powinien być dokonany z uwzględnieniem wielkości przepływu powietrza i liczby silników z którym będzie współpracował.

Silniki U Matic

Silniki U Matic Symbol Liczba jedn. użytkowników
Silnik przemysłowy U1 Matic 3503.2M 1
Silnik przemysłowy U2 Matic 3503.4M 2
Silnik przemysłowy U3 Matic 3503.6M 3
Silnik przemysłowy U4 Matic 3503.7M 4


Uwagi projektowe

Wykresy wydajności Wentylatory przemysłowe w serii 3500 wyposażone są w zawory upustowe zabezpieczające je przed przegrzaniem w przypadku spadku przepływu powietrza w instalacji. Powinny być montowane w pomieszczeniach oddalonych od pomieszczeń mieszkalnych lub biurowych, tak aby hałas działających wentylatorów nie zakłócał ciszy w pomieszczeniach. Urządzenia powinny być montowane z dala od źródeł ciepła, wilgoci. Nie są przeznaczone do montażu zewnętrznego. Na etapie projektowania, zaleca się lokalizację jednostek centralnych z zachowaniem wygodnego dostępu dla służb technicznych, które będą odpowiedzialne za obsługę urządzeń. W przypadku montażu w budynku wielopiętrowym, zaleca się lokalizację na najniższej kondygnacji. Do połączeń pomiędzy elementami systemu zaleca się wykorzystanie przewodów instalacyjnych prawidłowo uziemionych.

Kontakt

aeroVac

Sieć sprzedaży odkurzaczy centralnych aeroVac

Santech dostarcza urządzenia poprzez sieć profesjonalnych dystrybutorów na terenie całego kraju. Wstępny projekt i wycenę wykonujemy bezpłatnie. Prosimy o kontakt e-mailem lub telefon w dni powszednie od 8:00 do 16:00 celem uzyskania szczegółowych danych o naszych produktach. W celu uzyskania oferty na wykonanie systemu centralnego odkurzania, prosimy o przysłanie e-mailem rzutów kondygnacji wraz z podaniem adresu budowy. Akceptujemy pliki DWG, PDF i JPG.Copyright Warszawa 2017 - aeroVac -odkurzacze centralne