Warszawa, ul. Tomaszowska 2
Pon - Pt 8:00 - 16:00
22 290 42 56
Darmowa dostawa od 500 zł

Regulamin promocji

 1. Promocja przeznaczona jest dla każdej firmy lub osoby, która jest pełnoletnim klientem firmy Santech Sp. z o.o.

 2. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne.

 3. Organizatorem promocji jest firma Santech Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Tomaszowskiej 2.

 4. Celem promocji jest promowanie marki aeroVac.

 5. Przedmiotem promocji objętej niniejszym regulaminem jest zestaw Flexin o numerze katalogowym RF7230.4 przekazywany za 1 zł, zwany dalej Gratisem, który uczestnik promocji otrzymuje przy zakupie produktu promocyjnego opisanego w p. 6 i 7 oraz po podaniu kodu „FLEXIN”

 6. Promocja polega na przyznaniu prawa do określonego gratisu każdemu uczestnikowi, który w czasie trwania promocji dokona jednorazowego zakupu jednostki centralnej odkurzacza centralnego lub jednostki centralnej odkurzacza centralnego wraz z zestawem sprzątającym Electro Comfort 9 metrów.

 7. Promocja dotyczy modeli 250, 350 oraz 450 jednostek centralnych Tecno Prime, Tecno Style i Tecno Revolution

 8. Uczestnik otrzyma gratis wraz z zamówieniem, którego dotyczył zakup premiowany

 9. W razie skorzystania przez Klienta z ustawowego prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z odrębnymi przepisami, zwrotowi podlega również otrzymany Gratis w stanie niezmienionym.

 10. Promocja rozpoczyna się od 1 kwietnia 2021 roku i trwa do 30 kwietnia 2021 roku lub do wyczerpania zapasów gratisów.

 11. Promocja łączy się z innymi promocjami.

 12. Uczestnik nie ma możliwości wymiany Gratisu na inny lub na jego ekwiwalent pieniężny.

 13. Udział w promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

 14. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

 15. Regulamin będzie dostępny w okresie trwania promocji w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.aerovac.pl.
Przewiń do góry